Get Adobe Flash player

Publikacje

K. Ostrowska „Metody oceny dokładności hybrydowych maszyn pomiarowych i ich zastosowanie” Automaticon In Production Planning and Manufacturing, University of Zilina 2006, Ceepus;

J. Sładek, G Sokal, A. Kmita, K. Ostrowska „Wzorcowanie Współrzędnościowych Ramion Pomiarowych (WRP)” Acta mechanica et automatic volume 1 no. 2, 2007;

J. Sładek, M. Krawczyk, K. Ostrowska, M. Muzyka- Żmudzki „Międzynarodowy projekt systemu monitorowania i zarządzania dokładnością WMP- TRACES” Przegląd Mechaniczny 2007, nr 9;

J. Sładek, K. Ostrowska, R. Kupiec, A. Kmita „The Method for measuring accuracy of optical multicoordinate devices” Sience report Project PL 0007 Modern Metrology in Quality Menagement System” Monografia pod redakcją Prof. Stanisława Adamczaka, Prof. P. Herberta Osanna;

J. Sładek, K. Ostrowska, G. Sokal, „Błędy przypadkowe w pomiarach redudantnymi systemami współrzędnościowymi“, Współrzędnościowa Technika Pomarowa Monografia pod redakcją Prof. E. Ratajczyka i W. Jakubca, Wydawnictwo Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej 2008;

Sładek J., Krawczyk M, Ostrowska K., Gąska A: „Zastosowanie Metody Monte Carlo do wyrażenia niepewności pomiarów współrzędnościowych na przykładzie metody wielopozycyjnej” – Rozdział w Współrzędnościowa Technika Pomiarowa – Problemy i Zastosowania pod Redakcją E. Ratajczyk i W. Jakubiec  Wydawnictwo ATH - Bielsko-Biała 2008 . ISBN 978 -83-60714-41 s.84-93;

J.Sładek, K. Ostrowska, A. Gąska, K. Gacek, A. Kmita „Model matematyczny opisu dokładności Współrzędnościowych Ramion Pomiarowych”, Wydanie Inżynieria Maszyn, R.14, zeszyt 2, 2009, str. 20-38;

J. Sładek, K. Ostrowska, K. Gacek  “Kinematic Metrological Model of the Coordinate Measuring Arm (Mcma)”, wydanie Journal IMEKO Fundamental and Applied Metrology,  Lisbon, Portugal 2009, 4 2618-2623. Retrieved from www.scopus.com;J. Sładek, K. Ostrowska, A. Gąska, K. Gacek, A. Kmita „Model Matematyczny opisu dokładności Współrzędnościowych Ramion Pomiarowych” 5th International Conference on Advanced In Production, 2009;

J. Sładek, K. Ostrowska, A. Gąska, K. Gacek, A. Kmita „Model Matematyczny opisu dokładności Współrzędnościowych Ramion Pomiarowych” Monografia pt. Innowacyjne Systemy produkcyjne” pod redakcją prof. Zw dr hab. Inż. Józefa Gawlika;

J. Sładek, K. Ostrowska, A. Gąska „Wirtulane współrzędnościowej ramię pomiarowe (WWRP)”, Proceedings of the 13th National & 4th International Conference „Metrology in Production Engineering”, 2009 str. 437-444;

J. Sładek, K. Ostrowska, A. Gąska, „Wirtualne Współrzędnościowe Ramie Pomiarowe”, czasopismo Pomiary-Automatyka-Kontrola vol.54, nr 01/2010;

J. Sładek, A. Ryniewicz, M. Bryndza, B. Juras, K. Ostrowska  „Metrologia współrzędnościowa w aplikacjach medycznych” , Postępy w Metrologii Współrzędnościowej, Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Sładka i Władysława Jakubca, Bielsko-Biała 2010, str.135-141;

J. Sładek, K. Ostrowska, K. Gacek, M. Bryndza „Designation of operator impast on errors of measurements realized by coordinate measuring arm” Advances in Coordinate Metrology, Edited by Jerzy Sładek and Władysław Jakubiec, Bielsko-Biała 2010, p. 130-137,  130-137. Retrieved from www.scopus.com ;

Sładek J. Gąsk a. Olszewska M. Ostrowska K. Ryniewic A. "Metody oceny dokładności za pomocą ramion pomiarowych wysposażonych w optyczne głowice skanujące" ;

Ostrowska K. Szewczyk D. Sładek J. "Wzorcowanie systemów optycznych zgodnie z normami ISO i zaleceniami VDI/VDE;

Jerzy Sładek, Ksenia Ostrowska, Adam Gąska „Modeling and identification of errors of coordinate measuring arms with the use of a metrological model” Measurement 46 (2013) 667–679 www.elsevier.com/ locate/measurement, , doi:10.1016/j.measurement.2012.08.026;

Jerzy Sładek, Ksenia Ostrowska, Piotr Kohut, Krzysztof Holak, Adam Gąska,Tadeusz Uhl „Development of a vision based deflection measurement system and its  accuracy assessment” Measurement 46 (2013) 1237–1249, www.elsevier.com/ locate/measurement, doi:10.1016/j.measurement.2012.10.021;

Ga̧ska, A., Sładek, J., Ostrowska, K., Kupiec, R., Krawczyk, M., Harmatys, W., . . . Kmita, A. (2013). Determination of coordinate measuring machines accuracy changes made by different nodes density in caa matrix. Paper presented at the 11th IMEKO TC14 International Symposium on Measurement and Quality Control, ISMQC 2013, 189-192. Retrieved from www.scopus.com;

Ostrowska, Ksenia; Szewczyk, Danuta; Sładek, Jerzy "Determination of operator's impact on the measurement done using coordinate technique", Advances in Science and Technology Research Journal, Vol. 7, No. 20, 2013, srt. 11-16, doi 10.5604/20804075.1073045;

Gaska, A., Krawczyk, M., Kupiec, R., Ostrowska, K., Gaska, P., & Sladek, J. (2014). Modeling of the residual kinematic errors of coordinate measuring machines using lasertracer system. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 73(1-4), 497-507. doi:10.1007/s00170-014-5836-1;

Ga̧ska, A., Sładek, J., Ostrowska, K., Kupiec, R., Krawczyk, M., Harmatys, W. Kmita, A. (2014). Determination of coordinate measuring machines accuracy changes made by different nodes density in CAA matrix. Paper presented at the 11th IMEKO TC14 Symposium on Laser Metrology for Precision Measurement and Inspection in Industry, LMPMI 2014, 211-214. Retrieved from www.scopus.com;

Kohut, P., Gaska, A., Holak, K., Ostrowska, K., Sładek, J., Uhl, T., & Dworakowski, Z. (2014). A structure's deflection measurement and monitoring system supported by a vision system. Technisches Messen, 81(12), 635-643. doi:10.1515/teme-2014-1057 ;

Ostrowska, K., Ga̧ska, A., Kupiec, R., & Sładek, J. (2014). Accuracy assessment of coordinate measuring arms using LaserTracer system. Paper presented at the 11th IMEKO TC14 Symposium on Laser Metrology for Precision Measurement and Inspection in Industry, LMPMI 2014, 120-123. Retrieved from www.scopus.com;

Ostrowska, K., Ga̧ska, A., & Sładek, J. (2014). Determining the uncertainty of measurement with the use of a virtual coordinate measuring arm. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 71(1-4), 529-537. doi:10.1007/s00170-013-5486-8;

Gąska, A., Harmatys, W., Gąska, P., Ostrowska, K., Gruza, M., Owczarek, D., & Sładek, J. (2015). Modeling of the thermal influences on the CMM kinematic system. Paper presented at the XXI IMEKO World Congress "Measurement in Research and Industry", Retrieved from www.scopus.com;

Gąska, A., Ostrowska, K., Harmatys, W., Gąska, P., Gruza, M., Owczarek, D., Sładek, J. (2015). Virtual CMM model adapted for usage in industrial conditions. Paper presented at the XXI IMEKO World Congress "Measurement in Research and Industry", Retrieved from www.scopus.com;

Gąska, A., Sładek, J., Ostrowska, K., Kupiec, R., Krawczyk, M., Harmatys, W., . . . Kmita, A. (2015). Analysis of changes in coordinate measuring machines accuracy made by different nodes density in geometrical errors correction matrix. Measurement: Journal of the International Measurement Confederation, 68, 155-163. doi:10.1016/j.measurement.2015.02.056;

Ostrowska, K., Gromczak, K., Owczarek, D., Gąska, A., & Sładek, J. A. (2015). Development of CAA correction matrix for coordinate measurement arms. Paper presented at the XXI IMEKO World Congress "Measurement in Research and Industry", Retrieved from www.scopus.com;

Ostrowska K., Owczarek D., Gromczak K., Sładek J., Kiełbus A. "Methods of calibration of Articulated Arm Coordinate Measuring Machines", Advanced Technologies in Designing, Engineering and Manufacturing research problems 2015, str. 109 – 122, Monografia- rozdział w książce; ISBN 978-83-63657-55-0;

Owczarek, D., Ostrowska, K., Sładek, J. A., Gąska, A., & Harmatys, W. (2015). Parametric method for estimation of the uncertainty of multi-sensor coordinate measurement with the use of intelligent matrix. Paper presented at the XXI IMEKO World Congress "Measurement in Research and Industry", Retrieved from www.scopus.com;

Owczarek D., Ostrowska K., Harmatys W., Sładek J.  "Estimation of measurement uncertainty with the use of uncertainty database calculated for optical coordinate measurements of basic geometry elements"  Advances in Science and Technology Research Journal, Volume 9, No. 27, Sept. 2015, pages 112–117, DOI: 10.12913/22998624/59092

Gromczak K., Ostrowska K., Owczarek D., Sładek J.  "Validation of the metrological model of coordinate measuring arm using multifeature check", Advances in Science and Technology Research Journal, Volume 9, No. 28, Dec. 2015, str. 120–124, DOI: 10.12913/22998624/60798;

Ryniewicz, A., Ostrowska, K., Bojko, Ł., Sładek, J. (2015)  "Application of non-contact measurement methods for the evaluation of mapping the shape of solids of revolution". [Aplikacja bezstykowych metod pomiarowych do oceny odwzorowania kształtu brył obrotowych] Przeglad Elektrotechniczny, 91(5), 21-24. doi:10.15199/48.2015.05.06;

Ryniewicz, A., Ostrowska, K., Knapik, R., Ryniewicz, W., Krawczyk, M., Sładek, J., Bojko, Ł. (2015). "Evaluation of mapping of selected geometrical parameters in computer tomography using standards". [Ocena odwzorowania wybranych parametrów geometrycznych w tomografii komputerowej z zastosowaniem wzorców] Przeglad Elektrotechniczny, 91(6), 88-91. doi:10.15199/48.2015.06.17;

Ryniewicz A., Kowalski M. Ostrowska K.: "Ocena zastosowania wybranych technik metrologicznych do analizy kształtu bioelementów w badaniach in vitro",  konferencyjna IV International Scientific and Technical Conference, Poznan University of Technology. Poznań. 08-10. 12.2014.  Manufacturing 2014;

Ryniewicz A., Ostrowska K., Bojko Ł., Sładek J. „Aplikacja bezstykowych metod pomiarowych do oceny odwzorowania kształtu brył obrotowych”, Konferencja Naukowa: Modelowanie i pomiary w medycynie, Krynica Zdrój 17-21 maj 2015 pod redakcją J. Gajda AGH, 2015, ISBN 978-83-61528-44-9;

Ryniewicz A., Ostrowska K., Knapik R., Ryniewicz W., Krawczyk M., Sładek J., Bojko Ł.: ocena odwzorowania wybranych parametrów geometrycznych w tomografii komputerowej z zastosowaniem wzorców, Konferencja Naukowa: Modelowanie i pomiary w medycynie, Krynica Zdrój 17-21 maj 2015 pod redakcją J. Gajda AGH, 2015, ISBN 978-83-61528-44-9;

Ryniewicz A. Ostrowska K. Ryniewicz W. Sładek J. Bojko Ł. Krawczyk M. " The application of spherical standards for the evaluation of the accuracy of mapping shape in computed tomography", Bio-Algorithms and Med-Systems, doi 10.1515/bams-2015-0038;

Gromczak K. Gąska A. Ostrowska K. Sładek J. Harmatys W. Gąska P. Gruza M. Kowalski M. Validation model for coordinate measuring methods based on the concept of statistical consistency control";

Ostrowska K. Gąska A. Kupiec R. Sładek J. Gromczak K. " Verification of Articulated Arm Coordinate Measuring Machine accuracy using Laser Tracer system as standard of lenght, M_APAN- Jurnal of Metrology Society of India, DOI 10.1007/s12647-016-0176-2;

 

KO

dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK

Politechnika Krakowska
Wydział Mechaniczny
Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej
pokój nr.: C101b (budynek C)
tel.: +48 12 374 3233
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.